Sunday, January 08, 2006

Hammer Time

It's probably not a good idea to start a blog the day before you have to go on the road and be unable to post anything for a few days, typical half-assed planning on my part. Oh well. On the bright side, back in town and what news greets me - Delay is bowing to the inevitable and not trying to regain his leadership post. I'm almost hoping though, that he wins his re-election bid in November to represent the mighty Sugarland (cough, pussy name, cough) district, because when he finally gets convicted - of somthing!! it will be more pleasurable to see him removed from the House, not to mention the further tarnishing the GOP will take from the sleazeball. And let's be honest here, the reason his Republican colleagues have turned against him is not because he's sleazy. It's because he got caught. Truly, there is no honor among thieves.

1 comment:

Unknown said...Khi Diệp Âm Trúc từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện đã nằm trên giường trong túc xá của mình. Từng đợt mùi thơm thức ăn làm bụng hắn không khỏi sôi một hồi.

Nghiêng người, từ trên giường đứng lên, ngoại trừ đầu còn chút mê muội, thân thể đã không có gì không tốt. Ngay cả hắn cũng có chút kinh ngạc, năng lực khôi phục của thân thể mình lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nội thương do nguyên tố phản phệ gay ra cũng đã khỏi hẳn.
đồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tư vấn pháp luật qua điện thoại
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp
“Ngươi tỉnh rồi, ăn cơm đi.” Tô Lạp thanh âm có chút lạnh như băng vang lên. Hai đĩa rau và mấy cái bánh bao trên bàn.
“Hôm nay không có thêm rau sao?” Diệp Âm Trúc cười nói.
Tô Lạp hừ một tiếng, “Thêm rau? Có cái ăn là tốt rồi.”

Diệp Âm Trúc cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, “Tô Lạp, ngươi lúc nãy làm sao vậy? Ta

Blog Archive